Anne Cornelissen

Holistische massagetherapie & kindermassage
Er zijn momenten in je leven, waarin het goed en fijn is om stil te staan bij jezelf. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet, wie ben jij zoals je bent en wat maakt dat jouw leven gaat zoals het gaat. Je kunt er bewust voor kiezen om stil te staan bij deze levensvragen. Tijd voor jezelf wat niet op gaat aan anderen of de omstandigheden. Een kwaliteitsmoment voor jezelf.

Vaker worden we door omstandigheden gedwongen om stil te staan bij onszelf. Verlies, een confrontatie, stress of een gevoel van onbehagen. Signalen waaraan je merkt dat het niet goed met je gaat, uiten zich vaak in lichamelijke klachten. Je voelt dat je ‘niet goed in je vel zit’ en wordt daarin bevestigd door bijvoorbeeld spierpijn, hoofdpijnen of rugklachten. Je draagt een mentale last met je mee, wat letterlijk terug komt in pijn in de schouders. Of je bent druk met ordenen en organiseren, wat letterlijk leidt tot pijn in je hoofd. Medisch of met medicijnen kun je lichamelijke klachten oplossen, maar de vraag is of je dan altijd de oorzaak weg neemt.

In de holistische massagetherapie ligt de aandacht op het beter leren kennen van jezelf, je verlangens en jouw vanzelfsprekende manier om met het leven om te gaan. Een vanzelfsprekende manier die misschien juist tot klachten of pijn kan leiden. In de holistische therapie geld het principe dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door aandacht te besteden aan je lichaam ga je je ook geestelijk beter voelen. Het onderzoeken en voelen waar je pijn vandaan komt, geeft inzicht in de geestelijke oorzaken en helpt bij het weg nemen van oorzaken en verbanden.

Ik ben Anne Cornelissen. Sinds 2006 heb ik een praktijk voor holistische massagetherapie. In mijn professionele ontwikkeling heb ik vanuit verschillende visies en ervaringen gewerkt met mensen die baat hadden bij ondersteuning. Verderop in de site stel ik mij graag verder voor. Massagetherapie bleek van alle ondersteuningsvormen effectief en duurzaam. Het verschil tussen ‘praten over jezelf’ of ‘ervaren/voelen in jezelf’ bleek bij mensen zoveel resultaat op te leveren, dat ik mij daar in gespecialiseerd heb. In mijn begeleiding zijn aandacht en veiligheid belangrijk. Jij staat centraal en ik help je graag om met behulp van therapeutische of aandachtsmassage stil te staan bij jouw levensvragen.