Holistische massagetherapie

Wat is holistische massagetherapie?
Holos is het Griekse woord voor ‘geheel’. Het past bij het uitgangspunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Holistische massagetherapie helpt je om beter in je vel te komen zitten. Het gaat daarbij dan ook niet alleen om het verhelpen van klachten, maar om het aandacht besteden aan de aspecten die nog niet bewust worden gezien of gehoord. Door die te onderzoeken is bewustwording en ‘genezing’ mogelijk. Zo integreren we klachten en oorzaken en gaan we verder dan symptoombestrijding.

De balans
Je lichaam is een schatkamer aan kennis. Het is de kunst om te leren luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. De dingen die bij je horen, gaan je gemakkelijk en vanzelfsprekend af. Daar denk je niet eens over na, zo natuurlijk zijn ze voor je. Je leeft daar van op en geeft je een fijn en blij gevoel. Het kan zijn dat je het zelfs voelt stromen en bewegen.

We hebben ook allemaal onze beperkingen. Die laten ons ervaren en voelen waar we grenzen bereiken. Niet verder of meer kunnen, vraagt om de afweging of je je daarmee kunt verenigen. Een dilemma wat leidt tot conflicten in onszelf of met anderen. Zo’n conflict kan zich vastzetten in het lichaam en zich uiten in spanningen. We helpen ons zelf door een goed evenwicht te vinden. Een balans waarin we onze mogelijkheden zo goed mogelijk benutten, en onze beperkingen met mildheid bekijken.

Wat levert het op?
Ken je het gevoel dat je weer vrij kunt ademen als je eindelijk hebt gezegd wat je dwars zat? De zucht van verlichting als je weer iets hebt bereikt waar je trots op kunt zijn? Het gevoel van vrijheid als er een last van je schouders af valt.

Massagetherapie helpt je om je bewust te worden waarom je de last met je mee blijft sjouwen. Helpt je om te ontdekken waar de hoofdpijn vandaan komt. Helpt je om meer energie te hebben. Massage therapie brengt beweging, daar waar het vast zit. Het helpt je daarbij ervaren hoe het is om zonder die spanning te zijn, zodat je je (nog) vrijer gaat bewegen.