Wat kost een consult?
Je kan je zonder een verwijzing van de huisarts aanmelden voor holistische massagetherapie.

  • Consult Holistische massagetherapie                                        €   75,-
  • Holistische massagetherapie voor kinderen                               €   50,-
  • Energetische behandeling (Ankh)                                               € 100,-
  • Zielencode                                                                                   € 400,-
  • Traject transformatie                                                                   op aanvraag

Het is mogelijk dat u bij een aanvullende zorgverzekering een consult voor holistische massagetherapie gedeeltelijk vergoed krijgt. De energetische behandelingen, trajecten en zielencodes komen niet voor vergoeding in aanmerking. Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen VBAG en HOLOS. En aangesloten bij de RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, de TCZ, tuchtrechtcommissie voor complementaire zorg en bij de geschillencommissie Quasir. 

Klik hier om te zien of uw zorgverzekering de consulten vergoedt. U kunt het beste ook contact opnemen met uw zorgverzekering om te vragen of zij de consulten vergoeden.